Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

https://bip.lsi.lodz.pl/lsi/informacja-publiczna-ni/14815,Informacja-publiczna-nieudostepniona-w-BIP.html
2023-01-30, 08:37

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP

Informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2020.2176 z późn zm.).

Metadane

Data publikacji : 08.12.2014
Data modyfikacji : 20.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Piotrowski

Opcje strony