Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.

Rada Nadzorcza 
Jest organem upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w składzie:

 • Pan Robert Kowalik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pani Joanna Pustelnik – Jaźwiec – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Pan Lech Barszcz - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Mieczysław Teodorczyk - Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Krzysztof Habura - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

 • Pan Tomasz Piotrowski - Prezes Zarządu
 • Pan Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu
   

Zadania, zakres działania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność organów Spółki określają:

 • Akt założycielski Spółki,
 • regulaminy władz Spółki,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks cywilny,
 • inne obowiązujące akty prawne i Regulamin organizacyjny.

Metadane

Data wytworzenia : 01.09.2021
Data publikacji : 15.04.2021
Data modyfikacji : 30.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Piotrowski

Opcje strony

do góry