Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

https://bip.lsi.lodz.pl/lsi/informacje-podst/struktura-organizacyjna/14756,Struktura-organizacyjna.html
2023-06-10, 06:37

Struktura organizacyjna

Podział na komórki organizacyjne i zakres ich kompetencji określa Regulamin organizacyjny Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. Strukturę organizacyjną Spółki przedstawia schemat organizacyjny.

Metadane

Data publikacji : 01.07.2021
Data modyfikacji : 06.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Piotrowski

Opcje strony