Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Studenckie praktyki zawodowe

Przyjęcie studenta w celu odbycia praktyk zawodowych w ŁSI może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

  1. Złożeniu przez studenta wniosku na piśmie wraz z: projektem porozumienia autorstwa uczelni w sprawie organizacji i prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, regulaminem praktyk, instrukcją szkolenia danej uczelni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas praktyk.
  2. Uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu ŁSI na odbycie studenckich praktyk zawodowych.
  3. Wyznaczeniu przez Prezesa Zarządu ŁSI opiekuna praktyk, w celu sprawowania przez niego nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk w Spółce.
  4. Przedstawieniu przez studenta aktualnego, obowiązującego na czas trwania praktyk, dowodu posiadania ubezpieczenia NNW.
  5. Podpisaniu porozumienia w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk zawodowych pomiędzy uczelnią a ŁSI.

Metadane

Data publikacji : 24.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry