Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Udostępnianie studentom / doktorantom materiałów do prac licencjackich / inżynierskich/ magisterskich / doktorskich przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” sp. z o.o.

Zasady udostępniania przez Spółkę materiałów studentom/ doktorantom.

Udostępnienie materiałów do prac licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich/ doktorskich przez Spółkę może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

  1. Złożeniu przez studenta / doktoranta wniosku na piśmie wraz z pisemnym potwierdzeniem przez uczelnię, że osoba wnioskująca jest studentem / doktorantem wymienionej uczelni i autorem pracy na wskazany temat.
  2. Uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu ŁSI na udostępnienie wskazanych przez studenta / doktoranta we wniosku materiałów, z wyłączeniem wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, danych finansowych oraz danych osobowych.
  3. Wyznaczeniu przez Prezesa Zarządu ŁSI osoby odpowiedzialnej za udostępnienie materiałów. Osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu ŁSI, odpowiedzialna za udostępnienie materiałów zobowiązana jest do ich wcześniejszego zanonimizowania.
  4. Zapoznaniu studenta / doktoranta z wewnętrznymi regulacjami określającymi zasady wykorzystania przekazanych materiałów i podpisaniu stosownej umowy.

Metadane

Data publikacji : 24.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry