Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko: Młodszy/Starszy Specjalista ds. Zamówień

      

Nabór trwa do 04.10.2023 r.

Dokumenty aplikacyjne nie przypisane do konkretnego naboru zgodnie z obowiązującą procedurą zostaną zniszczone.

 

Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 17, 90-731 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na
stanowisko .......................................................................  
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji znajdującą się na stronie internetowej www.lsi.lodz.pl w zakładce kariera.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

                       ...............................................

                      (data i podpis kandydata do pracy)

 

Metadane

Data publikacji : 01.09.2023
Data modyfikacji : 15.09.2023
Obowiązuje od : 01.09.2023
Obowiązuje do : 04.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Janiak ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Janiak

Opcje strony

do góry