Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

https://bip.lsi.lodz.pl/lsi/najem-lokali/lokale-uzytkowe/14764,Lokale-uzytkowe.html
2022-12-02, 01:27

Lokale użytkowe

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. ogłasza postępowanie pn.:

Wynajem lokalu użytkowego U9 w zabytkowej kamienicy przy ulicy Północnej 1/3 w Łodzi.

 

 

Termin składania ofert: do 21.11.2022 r. godz. 10:00.

Cena wywoławcza wysokości stawki miesięcznego czynszu za 1 m²: 42,00 zł/m2

 

Miejsce składania ofert (załączniki nr 1 i nr 6 do Regulaminu):

  • elektronicznie na adres: wynajem@lsi.lodz.pl
  • Sekretariat ŁSI, I piętro, ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź 

 

Termin aukcji internetowej: 21.11.2022 r. godz. 12:00

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium na rachunek bankowy:

mBank 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003,
w tytule : „Północna 1/3, lokal użytkowy nr U9”

 

Wadium w wysokości  2 714,04 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czternaście złotych 04/100) winno znaleźć się na rachunku bankowym Organizatora postępowania najpóźniej 21.11.2022 r. do godz. 10:00.

 

Więcej informacji:

https://bip.lsi.lodz.pl/lsi/najem-lokali/lokale-uzytkowe

 

 

Tryb postępowania: Aukcja internetowa za pośrednictwem Platformy Zakupowej*)

*) Oferenci, spełniający warunki postępowania, otrzymają zaproszenie do udziału w aukcji na adresy mailowe podane w ofercie. Szczegółowy opis przebiegu aukcji internetowej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Metadane

Data publikacji : 17.11.2022
Data modyfikacji : 17.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Cłapak

Opcje strony