Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z analizą zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan”

   

 1.  Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Analiza zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan”.
 2. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania o zawarcie umowy w związku z realizacją zamówienia publicznego pn. „Analiza zużycia energii oraz wykorzystanie OZE na obiektach wod-kan”. Przedmiotem konsultacji jest stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych zapisów umowy oraz uszczegółowienie warunków udziału w postępowaniu.
 3. Celem wstępnych konsultacji rynkowych będzie skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia firm sporządzających audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej w celu uszczegółowienia zapisów w przygotowanym przedmiocie zamówienia, a także pozyskanie informacji dotyczących:
 • opisu przedmiotu zamówienia;
 • zapisów projektu umowy;
 • warunków udziału w postępowaniu;
 • kryteriów oceny ofert;
 • terminu niezbędnego na realizację zamówienia;
 • zakresu audytów oraz analiz;
 • doświadczenia i zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
 • dokumentacji niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia;
 • określenia form finansowania.
 1. Wynikiem wstępnych konsultacji rynkowych ma być m. in.: badanie zakresu, warunków i zasad sporządzania audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz koncepcji instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotowe badanie rynku ma udzielić wyczerpującej informacji dotyczącej:
 • Szczegółowego zakresu audytów, koncepcji oraz analiz ujętych w przedmiocie zamówienia.
 • Warunków jakie powinien spełnić Wykonawca.
 • Możliwych sposobów finansowania inwestycji.

Termin składania zgłoszeń: 24.11.2021r. do godz. 12.00

 

Metadane

Data publikacji : 02.11.2021
Data modyfikacji : 15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Pajerska BIURO ZAMÓWIEŃ
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Pajerska

Opcje strony

do góry