Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. prosi o przedstawienie przez Państwa oferty na realizację usługi polegającej na „Przeprowadzeniu czterech spacerów przewodnickich dla Łodzian i turystów na nieruchomości przy ul. Ogodowej 24 w Łodzi w ramach 600 Urodzin Miasta Łodzi”. - specjalne otwarcie przed rozpoczęciem inwestycji.

Tematyka prowadzonych wycieczek ma obejmować historię nieruchomości, plany inwestycyjne i zabytkowy charakter nieruchomości. 

Wycieczki przewidziane są w dwóch dniach 29 i 30 lipca 2023 r. 

Każdego dnia są dwie tury wycieczek

 I tura: 14:00

II tura: 14:45

liczba osób ograniczona - max. 30 osób. 

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać e-mailem na adres: 

n.clapak@lsi.lodz.pl 

Oferta winna być bezwzględnie podpisana przez osobą upoważnioną do reprezentowania firmy.  

 

Termin składania ofert: 14.07.2023 r. do godz. 10.00 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem ofertowym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późń. zm.) 

Uzyskanie od Państwa oferty nie rodzi konieczności zaciągnięcia zobowiązania 

W razie jakichkolwiek pytań sprawę prowadzi: 

Natalia Cłapak 

tel. 507 857 592 

n.clapak@lsi.lodz.pl 

Metadane

Data publikacji : 07.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Natalia Cłapak ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Opcje strony

do góry