Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

https://bip.lsi.lodz.pl/lsi/zamowienia-publiczne-i/roboty-budowlane/16255,Modernizacja-przepompowni-sciekow-quotMarianowquot-Lagiewnicka-i-Mikolajew-czesc.html
2022-09-25, 10:06

Modernizacja przepompowni ścieków "Marianów", „Łagiewnicka” i „Mikołajew” (cześć 1, 2 i 3)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym), przyjętego Uchwałą Nr 4/2021 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o.o. z dnia 12 stycznia 2021r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2022 z dnia 09.02.2022r. na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Postępowanie znajduje się pod adresem. 

 

 

https://lsi.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/356355/modernizacja-przepompowni-sciekow-marianow-lagiewnicka-i-mikolajew

Metadane

Data publikacji : 29.07.2022
Data modyfikacji : 29.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak

Opcje strony